Home » Chất xử lý nước » CrestoPro R490

CrestoPro R490

  • Sự lựa chọn tốt thay thế các chất chống vôi hóa dựa trên phosphonate.
  • Kiểm soát tuyệt vời cặn cacbonat và sunfat để vận hành hiệu quả về chi phí. 
  • CrestoPro R490 có đặc tính phân tán tốt.
  • Tương thích tốt với tất cả các màng chính.

Mô tả sản phẩm

CrestoPro R490 là hợp chất chống đóng cặn chứa axit polycarboxylic chuyên biệt với đặc tính phân tán. Sản phẩm có hiệu quả cao trong việc kiểm soát sự lắng đọng của cặn vô cơ trên bề mặt màng, được ứng dụng thay thế để di chuyển khỏi các cửa hàng hóa học dựa trên phosphonate.

Ưu điểm của CrestoPro R490 

Những ưu điểm nổi bật của sản phẩm CrestoPro R490:
  • Sự lựa chọn tốt thay thế các chất chống vôi hóa dựa trên phosphonate.
  • Kiểm soát tuyệt vời cặn cacbonat và sunfat để vận hành hiệu quả về chi phí. 
  • CrestoPro R490 có đặc tính phân tán tốt.
  • Tương thích tốt với tất cả các màng chính.

Yêu cầu tư vấn và báo giá đến Multichem

[contact-form-7 id="3769" title="Yêu cầu tư vấn sản phẩm"]