Home » Chất xử lý nước » CrestoPro R491

CrestoPro R491

  • Hiệu quả cao trong việc kiểm soát các cặn CaF2. 
  • Kiểm soát tuyệt vời cặn cacbonat và sunfat để tiết kiệm chi phí vận hành.
  • Đặc tính phân tán tốt.
  • Tương thích tốt với mọi loại màng chính.

Mô tả sản phẩm

CrestoPro R491 là hóa chất xử lý nước chứa axit polycarboxylic chuyên biệt, mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm soát sự lắng đọng của các cặn vô cơ tạo thành muối trên bề mặt màng. Sản phẩm cũng được phát triển để xử lý sự lắng đọng các cặn hydroxit có thể hình thành trên đường chuyền thứ hai của hệ thống RO nhằm loại bỏ boron. 

Ưu điểm nổi bật của CrestoPro R491

Những ưu điểm nổi bật của CrestoPro R491:
  • Hiệu quả cao trong việc kiểm soát các cặn CaF2. 
  • Kiểm soát tuyệt vời cặn cacbonat và sunfat để tiết kiệm chi phí vận hành.
  • Đặc tính phân tán tốt.
  • Tương thích tốt với mọi loại màng chính.
Liên hệ với Multichem tại

Yêu cầu tư vấn và báo giá đến Multichem

[contact-form-7 id="3769" title="Yêu cầu tư vấn sản phẩm"]