Home » Chất xử lý nước » CrestoPro R494

CrestoPro R494

  • Khả năng ức chế cặn silica tuyệt vời lên đến 400mg/l ở dạng cô đặc.
  • Kiểm soát hiệu quả cả sắt hòa tan và không hòa tan.
  • Kiểm soát tuyệt vời cặn cacbonat và sunfat giúp tiết kiệm chi phí vận hành hiệu quả.
  • Đặc tính tương thích tốt với tất cả các loại màng chính.

Mô tả sản phẩm

CrestoPro R494 là hóa chất chống đóng cặn cao phân tử, được trung hòa một phần chứa axit polycarboxylic chuyên biệt với đặc tính phân tán tốt. Sản phẩm mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm soát sự lắng đọng của muối tạo cặn vô cơ và cặn hạt trên màng. Ngoài ra còn rất tuyệt vời khi ứng dụng để xử lý các loại cặn như cacbonat, sunfat, florua, sắt hòa tan và không hòa tan.

Ưu điểm nổi bật của CrestoPro R494

Sau đây là những ưu điểm nổi bật của CrestoPro R494:
  • Khả năng ức chế cặn silica tuyệt vời lên đến 400mg/l ở dạng cô đặc.
  • Kiểm soát hiệu quả cả sắt hòa tan và không hòa tan.
  • Kiểm soát tuyệt vời cặn cacbonat và sunfat giúp tiết kiệm chi phí vận hành hiệu quả. 
  • Đặc tính tương thích tốt với tất cả các loại màng chính.