Home » Chất xử lý nước » CrestoPro R820

CrestoPro R820

  • Tương thích tốt với tất cả các màng phức hợp polyamide, polysulfone và màng mỏng.
  • Hiệu quả làm sạch cao ở nhiệt độ môi trường từ 15 độ C đến mức nhiệt độ tối đa mà nhà sản xuất màng khuyến nghị.
  • Không chứa chất hoạt động bề mặt và có thể rửa trôi dễ dàng.
  • Sản phẩm CrestoPro R820 chứa dung dịch đệm pH, chất tẩy rửa và chất tạo phức.

Mô tả sản phẩm

CrestoPro R820 chất tẩy rửa có nồng độ pH cao chuyên dùng để xử lý nước, Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc loại bỏ chất hữu cơ, phù sa và các cặn bẩn khác khỏi tất cả bề mặt màng. 

Ưu điểm nối bật của CrestoPro R820

Sau đây là những ưu điểm nổi bật của CrestoPro R820:
  • Tương thích tốt với tất cả các màng phức hợp polyamide, polysulfone và màng mỏng.
  • Hiệu quả làm sạch cao ở nhiệt độ môi trường từ 15 độ C đến mức nhiệt độ tối đa mà nhà sản xuất màng khuyến nghị.
  • Không chứa chất hoạt động bề mặt và có thể rửa trôi dễ dàng.
  • Sản phẩm CrestoPro R820 chứa dung dịch đệm pH, chất tẩy rửa và chất tạo phức.