Duromar HPL-4320

Các thuộc tính nổi bật của Duromar HPL-4320 bao gồm:

 • Thành phần: 2
 • Tỷ lệ rắn theo trọng lượng: 100%. Giúp đảm bảo khả năng chống ăn mòn và chịu hóa chất tốt.
 • Tỷ lệ pha trộn theo trọng lượng: 2.5:1 (B/A)
 • Tỷ lệ pha trộn theo thể tích: 2:1 (B/A)
 • Thời gian làm việc: 20 phút ở nhiệt độ 70°F (21°C)
 • Thời gian phủ lớp lại tối thiểu là từ 3 đến và tối đa là 24 giờ ở nhiệt độ 70°F (21°C)
 • Thời gian sửa chữa chức năng là 48 giờ ở 70°F
 • Thời gian chữa hoàn toàn: 168 giờ ở 70°F

Mô tả

Duromar HPL-4320 là một loại chất liệu novolac với thành phần là 100% chất rắn theo trọng lượng. Sản phẩm có tính chức năng cao, được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến axit sunfuric tập trung và các loại axit vô cơ khác.  Chất liệu này có thể được áp dụng bằng cách sử dụng tay, nhưng hiệu quả nhất là áp dụng trên diện tích lớn bằng cách sử dụng hệ thống phun không khí đa thành phần. Ngoài ra, sản phẩm yêu cầu quá trình sửa chữa ở nhiệt độ cao để đạt được hiệu quả tối ưu. Về mặt hóa học, Duromar HPL-4320 là epoxy đa chức năng với một chất cứng cycloaliphatic amine được cải tiến một cách độc đáo.

Các thuộc tính nổi bật

Các thuộc tính nổi bật của Duromar HPL-4320 bao gồm:
 • Thành phần: 2
 • Tỷ lệ rắn theo trọng lượng: 100%. Giúp đảm bảo khả năng chống ăn mòn và chịu hóa chất tốt.
 • Tỷ lệ pha trộn theo trọng lượng: 2.5:1 (B/A)
 • Tỷ lệ pha trộn theo thể tích: 2:1 (B/A)
 • Thời gian làm việc: 20 phút ở nhiệt độ 70°F (21°C)
 • Thời gian phủ lớp lại tối thiểu là từ 3 đến và tối đa là 24 giờ ở nhiệt độ 70°F (21°C)
 • Thời gian sửa chữa chức năng là 48 giờ ở 70°F
 • Thời gian chữa hoàn toàn: 168 giờ ở 70°F
 Để ứng dụng sản phẩm Duromar HPL-4320, bạn có thể sử dụng cọ/con lăn hoặc hệ thống phun không khí đa thành phần. Đảm bảo tuân thủ hướng dẫn sử dụng và an toàn của nhà sản xuất để đạt được kết quả tốt nhất và đảm bảo an toàn trong quá trình ứng dụng.Nếu bạn đọc quan tâm đến sản phẩm có thể liên hệ qua số hotline: 028 3551 3579, hòm thư của Multichem: sales@multichem.com.vn hoặc truy cập vào website Multichem.com.vn để tham khảo thêm sản phẩm liên quan. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc và phản hồi của quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm.